Кафедра Біотехнології

Колектив кафедри Біотехнології

Професорсько-викладацький склад

ГАРКАВА КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА
Завідувач кафедри біотехнології
Доктор біологічних наук, професор, академік Української академії наук

КОСОГОЛОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА
Заступник завідувача кафедри біотехнології
Кандидат технічних наук, доцент

БАРАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
Доктор сільськогосподарських наук, професор

ТАРАСЮК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Доктор сільськогосподарських наук, професор

ГЕРАЩЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ 
Доктор фармацевтичних наук, професор, член кор. АТНУ

ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
Кандидат медичних наук, доцент

ВІТРЯК ОКСАНА ПАВЛІВНА
Кандидат технічних наук, доцент

ГЛУШКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

ГЛИБІН ВІТАЛІЙ ІЛЛАРІОНОВИЧ
Кандидат технічних наук, доцент

КАРПЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
Кандидат технічних наук, доцент

КОВАЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Кандидат медичних наук, доцент

КУЗНЄЦОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
Кандидат технічних наук, доцент

РЕШЕТНЯК ЛЮДМИЛА РАСУЛІВНА
Кандидат технічних наук, доцент

ЯСТРЕМСЬКА ЛАРИСА СЕРГІЇВНА
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

ГОРУПА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Старший викладач кафедри 

ДРАЖНІКОВА АННА ВІКТОРІВНА
Асистент

ЗІНОВ’ЄВА НАДІЯ АРКАДІЇВНА
Асистент

ЛАЗАРЄВ ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ
Асистент

ПОШТАРЕНКО АННА ВІТАЛІЇВНА
Асистент

ЯБЛОНСЬКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
Асистент

Навчально-допоміжний склад кафедри:

ІГУМЕНЦЕВА ОЛЕНА БОРИСІВНА – завідувач лабораторією "Біобезпеки"