Кафедра Цивільної та промислової безпеки

До 50-річчя створення
КАФЕДРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


В 2014 році кафедра безпеки життєдіяльності відзначає 50-річчя. Підсумки півсторічної історії кафедри та актуальні проблеми безпеки життєдіяльності обговорювали під час проведення конференції «Безпека життя і діяльності людини – Освіта, наука, практика» (БЖДЛ-2014) в Національному авіаційному університеті 15-16 травня 2014 року.
Історія, сьогодення та перспективи

Кафедра безпеки життєдіяльності була створена 23 липня 1964 року за наказом начальника Головного управління цивільної авіації СРСР при київському інституті інженерів цивільної авіації (КІІЦА) і мала назву «Кафедра техніки безпеки і протипожежної техніки».


Завідуючим кафедри було призначено Лева Андрійовича БУРІЧЕНКО
Від самого початку до сьогодення колектив кафедри безпеки життєдіяльності ставив перед собою та вирішував задачі найвищого ґатунку. В радянський час кафедра була базовою з напрацювання основних навчально-методичних та наукових матеріалів з охорони праці у галузі цивільної авіації. Перший посібник, а потім перший підручник з охорони праці в авіації були написані професором Л.А.Буріченко. А в 1990-ті роки – перший підручник українською мовою. Перший професор з охорони праці серед галузевих вишів та одна з перших докторських дисертацій з охорони праці в галузі також отримали прописку на  кафедрі. В український період кафедра охорони праці та навколишнього середовища стає випусковою, запроваджуючи підготовку студентів спочатку за спеціальністю безпека життєдіяльності, а потім з екології та охорони навколишнього середовища. Фактично це стало початком створення факультету екологічної безпеки, а сьогодні однойменного інституту нашого університету.
Провідні професори та доценти кафедри є керівниками та членами президії науково-методичної комісії Науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України. Кафедра безпеки життєдіяльності університету є базовою з нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» та «Цивільний захист». Типові навчальні програми з цих дисциплін підготовлені робочими групами НМК з участю провідних викладачів кафедри, затверджені трьома відповідальними міністерствами і використовуються усіма ВНЗ України.
Науковий потенціал кафедри реалізований у ряді галузевих програм наукових досліджень колишнього СРСР та України сьогодні. Але найбільш важливо, що цей потенціал є конкурентоспроможним в міжнародних програмах, в тому числі Європейського Союзу, а саме в 6-ій та 7-ій Рамкових Програмах ЄС, та з великою перспективою у програмі «Горизонт 2020».
Матеріальна база кафедри обмежувалася однією навчальною лабораторією. Під керівництвом Л.А Буріченка на кафедрі створюється навчальна, наукова та матеріальна бази. У подальшому лабораторії кафедри оснащується унікальними приладами фірми «Брюль і К’ер», для акустичних вимірів споруджується шумова камера. У наступних десятиріччях кафедра такого профілю залишалася єдиної в навчальних закладах цивільної авіації й однією з нечисленних у ВНЗ СРСР.

До 1983 року кафедра збільшує свої потужності. В ці роки кафедра стає базовим учбово-методичним центром по підготовці і підвищенню кваліфікації працівників охорони праці цивільної авіації. У 1983 році кафедра перейменовується у кафедру «Охорони праці і навколишнього середовища». З 2000 по 2001 р. її очолюєд.т.н.,професор Григорій Михайлович ФРАНЧУК

З 2001 р. по 2015 р. кафедру очолював д.т.н., професор Олександр Іванович ЗАПОРОЖЕЦЬ.

.


За роки існування кафедри було захищено дисертаційні роботи на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.


Докторські дисертації
1. Науменко І.М. 1988 р
2. Франчук Г.М. 1994 р.
3. Ревук О.Г. 1997 р.
4. Запорожець О.І. 1997 р.
5. Хращевський Р. В. 2012 р.
6. Глива В.А. 2013 р.

Кандидатські дисертації

1. Буріченко Л.А. 1967 р.
2. Загурська Л.А. 1973 р.
3. Протоєрейський О.С. 1973 р.
4. Ревук О.Г. 1974 р.
5. Півторак Р.М. 1979 р.
6. Матіборський В.В. 1986 р.
7. Малахов Л.П. 1988 р.
8. Молібога  А.Н. 1995 р.
9. Гулевець В.Д. 1996 р.
10. Ударцева Т.Є 2005 р.
11. Коновалова О.В. 2005 р.
12. Кажан К.І. 2013 р.
13. Синило К.І. 2013 р.
14. Государська І.Л. 2013 р.
15. Макаренко В.М. 2014 р.

Кафедра безпеки життєдіяльності проводить ґрунтовну науково-дослідну роботу. Зокрема, на кафедрі виконується низка міждержавних проектів, державних та госпдоговірних наукових робіт, зокрема: 1.«Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища (Розроблення нормативів та порядку обчислення та справляння збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справлятиметься за шкідливий акустичний вплив на довкілля)»
Замовник: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
2."Підтримка діяльності мережі експертів X3-NOISE" (AircraftExternalNoiseResearchNetworkandCoordination)
Замовник: ЄС, EUROPEAN COMMISSION, RESEARCH DIRECTORATE GENERAL
3.Держдоговірні теми: № 607 Х 09 ДП Універсал - Авіа Атестація аеропортів України по викидам та акустичному забрудненню шкідливим викидам навколишнього середовища.
Видані ліцензії аеропортам Одеса, Сімферополь, Бориспіль, Дніпропетровськ та ще майже 30 аеропортам та аеродромам України.
4.№ 241 Г.11 від 29.11.2005 р. по замовленню Департаменту авіаційного транспорту  «Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт» Правила затверджені Держгірпромнагляд, наказ № 129 від 06.09.2008 .
5.Кафедральна НДР «Закономірності електромагнітного забруднення у будівлях та методи його зниження», шифр 31/10.02.01.

Обговорення результатів експериментальних досліджень у ДП МА «Бориспіль» На підставі міжнародного співробітництва між Україною та Німеччиною в рамках НДР «Моніторинг забруднення атмосферного повітря внаслідок емісії авіаційних двигунів в межах аеропорту» були організовані двотижневі інструментальні дослідження емісії забруднюючих речовин в струменях двигунів повітряних суден в межах ДП «МА Бориспіль».
Співвиконавці експериментальних дослідженьв МА «Бориспіль»:

  • Інститут екологічної безпеки Національного авіаційного університету, м. Київ (НАУ, Україна);
  • кафедра фізичної хімії Бергського Університету, м. Вупперталь (БУВ, Німеччина);
  • Центр екологічної безпеки ЦА, м. Москва (ЦЕБ,Росія).

К.В. Синило, О.І. Запорожець під час польових вимірюваньна льотному полі аеропорту Бориспіль

Результати експериментів та досвід, отриманий у період досліджень в аеропорту “Бориспіль” є унікальним, адже вченим вперше випала нагода проводити дослідницькі роботи у максимальній близькості до злітно-посадкової смуги та під час різних експлуатаційних умов.Результати вимірювання емісійних характеристик авіадвигуна та концентрацій забруднюючих речовин у струмені газів від авіадвигуна та атмосферному повітрі були використані для перевірки достовірності комплексної моделі «PolEmiCa». На основі отриманого досвіду розроблено метод та практичні рекомендації для організації інструментального моніторингу емісії авіадвигунів та забруднення атмосферного повітря аеропортів. На базі кафедри діє Науково-дослідницький центр екологічних проблем аеропортів, що включає Акустичну лабораторію та кілька спеціалізованих груп для вирішення конкретних задач охорони навколишнього середовища в околицях аеропортів цивільної авіації. Дослідження джерел шуму, як проблеми охорони навколишнього середовища, зменшення його негативного впливу на людину виконувалися у Національному авіаційному університеті з 1968 р. з урахуванням наступних показників: екологічних, технічних, санітарно-гігієнічних, соціальних та економічних. Очолює наукову групу д.т.н., професор Вадим Іванович ТОКАРЕВ.Діяльність в міжнародних групах

О.І. Запорожець приймає участь у розробці нових нормативнихдокументів та програм IsoBella, PolEmiCa
Б.Д. Халмурадов приймає участь у міжнародному семінарі з питань запобігання екстремізму в суспільстві