Кафедра Цивільної та промислової безпеки

Міжнародне співробітництво Кафедри ЦПД

Протягом останніх десятиліть міцні наукові стосунки встановлені між кафедрою безпеки життєдіяльності та іноземними фірмами Safran (Франція); Airbus (Франція);  Dornier (Німеччина); мережами експертів Х2-Noise та Aeronet-III (ЄС), дослідними інститутами ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ, ГосНИИГА (Росія) та іншими; з університетами Великобританії (університети м. Халл та Манчестерський Метрополітен Університет), Франції (Інститут охорони довкілля та безпеки транспорту, Ліон), Німеччини (Дрезденський технічний університет, Бергський університет Вупперталю), Польщі, Словаччини, Угорщини та Росії.

Грант NATO E ST.CLG.974767 для співробітництва з наукових досліджень в рамках теми “Прогнозування авіаційного шуму” між Національним авіаційним університетом (професори О.І. Запорожець та В.І. Токарев) та Університетом міста Халл, Великобританія (професор К.Аттенборо). В результаті виконаних досліджень отримані та обгрунтовані нові моделі розповсюдження шуму від літаків в умовах різних типів покриття поверхні, що відбиває звукові хвилі уздовж шляху розповсюдження. Результати досліджень опубліковані в міжнародних та вітчизняних наукових журналах, в тому числі:

1) O.Zaporozhets, V. I.Tokarev Aircraft noise modelling for environmental assessment around  airports // Applied Acoustics, vol. 55, No 2 pp. 99-127
2) O.Zaporozhets, V. I. Tokarev Predicted flight procedures for minimum noise impact // Applied Acoustics, vol. 55, No 2pp. 129-143
3) O.Zaporozhets, V. I. Tokarev K.Attenborough, Kai Ming Li Aircraft Noise Model Corrected by Operational and Propagation Effects // Journal Austica/Acta acustica,  vol/ 85, Jan/Feb 1999p S139
4) O.Zaporozhets, Main directions in improvement of aircraft noise calculation methods andnoise zonning around the airports // Journal of VibroEngineering, No2, 2000 Vilnius, Lithuania p. 117-120

Результати досліджень доповідались на ряді міжнародних конференцій, в тому числі:
1) Proceedings of 7 th International Congress on Sound and Vibration, 4 – 7 July 2000 Garmisch-Partenkirchen, Germany
2) Proceedings of Inter-Noise-2000, Int Conference, 25-28 August, 2000, Nice, France
3) I-st International Anniversary Conference BALTIC-ACOUSTIC 2000, 17-21 September 2000 Vilnius, Lithuania
4) 17th International Congress on Acoustics, Rome, 2001, September
5) The 2001 International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering, The Hague, The Netherlands, 2001 August 27-30

Отримані результати сьогодні використовуються та вдосконалюються при виконанні проекту "Вдосконалення моделей прогнозування для обчислень контурів авіаційного шуму в частині ефектів встановлення двигунів і розповсюдження звуку в реальних експлуатаційних умовах" (Improving prediction models for noise footprint calculations in a part of sound propagation and installation effects in operating conditions, контракт із SNECMA Moteurs - COMMANDE 924 209692, 30.01.2002, Foumisseur 021683, що виконується в рамках міжнародного проекту Aviation Noise Project Silence® (головні координатори проекту SNECMA Moteurs та Airbus Industry, Франція). Результатом роботи будуть алгоритми і програмне забезпечення розрахунків рівнів шуму в контрольних точках процедур сертифікації літаків на відповідність вимогам по шуму на різних етапах проектування та експлуатації літаків та двигунів. Попередні результати роботи доповідались на симпозиумі "Майбутні  технології зниження авіаційного шуму" (Аркашон, Франція, 10-11 жовтня 2002 р.) та семінарі AERONET2 / X2-Noise  "Авіаційний транспорт та проблеми довкілля" (ENVIRONMENTALINTERDEPENDENCIESINAIRTRANSPORT, Женева, ІАТА, 10-11 лютого 2003р.)
Науковий проект доповнюється студентським науковим проектом між SNECMA Moteurs,  Ecole Centrale de Lyon та Національним авіаційним університетом "Розрахунок контурів шуму при зльоті та зниженні перед посадкою літаків". Результати досліджень студентами НАУ та Ліонської школи доповідались на семінарі на фірмі SNECMA Moteurs та на чотирьох наукових студентських конференціях, а також опубліковані в збірках наукових праць молоді.
Виконується діяльність в рамках робочої групи: Регулювання впливу на навколишнє середовище проекту ЄЕС X2-NOISE "Стратегія розробки засобів оцінки та регулювання впливу шуму в рамках збалансованого підходу ІКАО та глобальної екологічної місткості навколишнього середовища", (Tool/Instruments development strategy to achieve evaluation and management of noise impact within the large frames of ICAO Balanced Approach and Global Environmental Capacity), координатор групи - SNECMA Moteurs, Франція. Проект передбачає проведення двох семінарів за участю експертів та фахівців з проблеми довкілля  навколо аеропортів в Кракові (4-5 червня 2003р.) та в Києві (15-16 вересня 2003р.) та опитування фахівців з метою визначення програми забезпечення екологічної місткості аеропортів у найближчі 10-20 років.
Виконується діяльність в рамках робочої групи: Регулювання впливу на навколишнє середовище проекту ЄЕС X2-NOISE "Стратегія розробки засобів оцінки та регулювання впливу шуму в рамках збалансованого підходу ІКАО та глобальної екологічної місткості навколишнього середовища", (Tool/Instruments development strategy to achieve evaluation and management of noise impact within the large frames of ICAO Balanced Approach and Global Environmental Capacity), координатор групи - SNECMA Moteurs, Франція. Були проведени два семінари за участю експертів та фахівців з проблеми довкілля навколо аеропортів в Кракові (4-5 червня 2003р.) та в Києві (15-16 вересня 2003р.) та опитування фахівців з метою визначення програми забезпечення екологічної місткості аеропортів у найближчі 10-20 років.
4. Проект Європейського союзу EU project FP7 “Tool Suite for Environmental and Economic Aviation Modelling for Policy Analysis (TEAM_Play)” (TEAM_Play «Набір інструментів для екологічного і економічного моделювання в авіації для аналізу політики» програми ЄС FP-7 (грантова угода Єврокомісії №: 266465)) було реалізовано протягом 2010-2013.
5. Проект «Advanced model of turbofan engine» supported by EU Program Clean Sky (CS-GA-2009-255674-TURBOGAS, TURBOGAS «Модернізована модель турбовентиляційного двигуна» програми ЄС «Clean Sky JTI» (угода CS-GA-2009-255674)) брали участь фахівці кафедри з 2009 по 2012 рр.
6. Міжнародний проект «TRACECACivilAviationSafety, SecurityandEnvironmentprotection» // «TRACECA Безпека польотів, авіаційна безпека та охорона навколишнього середовища в цивільної авіації» реалізовувався у 2010-2012 рр.
7. Двосторонній німецько-український проект «Monitoring of air pollution produced by aircraft engine emissions in the vicinity of airport» («Моніторинг забруднення атмосферного повітря внаслідок емісії авіаційних двигунів в межах аеропорту») виконувався за участі фахівців кафедри у 2012-2013 рр.
На підставі міжнародного співробітництва між Україною та Німеччиною в рамках НДР «Моніторинг забруднення атмосферного повітря внаслідок емісії авіаційних двигунів в межах аеропорту» були організовані двотижневі інструментальні дослідження емісії забруднюючих речовин в струменях двигунів та авіаційного шуму в межах ДП МА «Бориспіль».
Співвиконавці експериментальних досліджень в межах ДП МА «Бориспіль» :
•        кафедра цивільної та промислової безпеки Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету, м. Київ (НАУ, Україна);
•        кафедра фізичної хімії Бергського Університету, м. Вупперталь (БУВ, Німеччина);
•        Центр екологічної безпеки ЦА, м. Москва (ЦЕБ,Росія).