Кафедра Цивільної та промислової безпеки

Історія кафедри Цивільної та промислової безпеки

Кафедра була заснована в Київському інституті цивільного повітряного флоту у 1964 році за наказом начальника Головного управління цивільної авіації СРСР та названа кафедрою техніки безпеки й протипожежної техніки. На кафедрі не було спеціалістів з ученими ступенями та званнями, матеріальна база обмежувалась однією навчальною лабораторією, а річне навантаження в 1964/65 навчальному році не перевищувало 4,5 тисяч годин. На кафедрі працювало п’ять викладачів, із них троє штатних: завідувач кафедри Л.А.Буріченко, асистенти І.В.Панов та Є.Н.Бондаренко.
В ті роки почалась активна діяльність по створенню навчальної, наукової та матеріальної бази. Лабораторія кафедри обладнується унікальними приладами для акустичних вимірів фірми "Брюль і Кьєр" (Данія), споруджується акустична камера для дослідження шуму різних джерел, створюються нові лабораторні роботи для навчання студентів. Велика заслуга в укріпленні матеріальної бази кафедри належить інженеру Л.І.Корольову. 
В 1967 році було видано перший фундаментальний навчальний посібник "Охрана труда в гражданской авиации" (автори Л.А.Буріченко, Д.І.Тюрін, Е.Н.Бондаренко, В.Ю.Докін), який відіграв велику роль у навчанні студентів, підвищенні кваліфікації працівників з охорони праці в цивільній авіації і у підготовці кадрів для технічної інспекції Міністерства цивільної авіації. 
Чисельність кафедри в 1970-ті роки складала вісім-дев'ять осіб. На цей час був розроблений комплекс методик викладання охорони праці й навчально-методичної літератури, який повністю забезпечив основний курс кафедри необхідною документацією. Тривалий час кафедра такого профілю була єдиною в навчальних закладах цивільної авіації й однією з небагатьох у вишах СРСР.
Багато років кафедра проводила дослідження та розробку головної теми: "Розробка методів та засобів охорони праці працівників цивільної авіації". Перша наукова збірка "Охрана труда в гражданскойавиации" була видана кафедрою у 1972 році. З того часу протягом 20 років кафедра регулярно випускала збірки наукових праць з проблем безпеки праці авіаційних спеціалістів. 
Наприкінці 60-х років на кафедру приходять молоді наукові кадри, з’являються аспіранти, захищаються кандидатські дисертації за кількома актуальними проблемами охорони праці: виробничий шум та вібрація (Л.А.Буріченко, Л.А.Загурська); контроль забруднення повітря робочої зони (О.С.Протоєрейський); інформаційні системи охорони праці (О.Г.Ревук); боротьба зі статичної електрикою (Р.М.Півторак) та ін. 
В розширенні лабораторної бази кафедри в 70-ті роки активно приймали участь Л.І.Корольов, О.С.Протоєрейський, І.В.Панов, А.М.Молібога, В.В.Казімірчак, І.М.Боровик, а пізніше - талановитий завідувач лабораторією В.В.Ятченко. В ці роки кафедра стає базовим навчально-методичним центром з підготовки та підвищення кваліфікації працівників охорони праці цивільної авіації. Розширюється наукова діяльність на кафедрі, видається декілька монографій, навчально-методичних посібників. В 1978 році видано підручник Л.А.Буріченка "Охрана труда в гражданской авиации" (перевиданий у 1985, 1993, а в 2003 р. доповнений та перевиданий спільно з доцентом В.Д.Гулевцем, вже українською мовою), який на сьогодні є базовим для всіх спеціальностей вузів та технічних училищ цивільної авіації України.
Першими доцентами з охорони праці в цивільній авіації стають співробітники кафедри: Л.А.Загурська, О.С.Протоєрейський та А.М.Молібога, першим професором - Л.А.Буріченко.
В 1980-ті та 1990-ті роки відбувається подальше зростання обсягу навчальної та наукової роботи на кафедрі, кількість викладачів досягає 19 осіб, а в цілому на кафедрі працює біля 30 співробітників. Протягом декількох років до складу кафедри входила група кваліфікованих юристів, які викладали дисципліни "Повітряне право", "Трудове законодавство" та ін. У 1981 році у зв’язку з введенням нового курсу "Охорона навколишнього середовища" на кафедрі створюється екологічна група (професор І.М.Науменко, доценти Л.П.Малахов, Р.М.Півторак та ін.).
Не залишається без уваги життя за межами кафедри. Наприклад, у 1981 році працівники кафедри приймають участь в яхтовій регаті на Кубок Чорного Моря і виграють його, роблять сходження на гору Ельбрус і займаються гірськолижним спортом. 
Понад 30 років плідно діє розгалужена система зв’язку кафедри з виробництвом. Одним із результатів такого співробітництва стало створення декількох навчальних фільмів, які зберегли свою актуальність до цього часу. Кафедра була ініціатором багатьох нововведень в галузі безпеки праці на підприємствах повітряного транспорту і головною науково-методичною організацією в системі управління охороною праці в цивільній авіації. Співробітниками кафедри створена система галузевих стандартів безпеки праці в цивільній авіації, розроблені й впроваджені екологічні паспорти для багатьох авіаційних підприємств. За заявками підприємств кафедрою регулярно проводились науково-дослідницькі роботи в аеропортах і на борту повітряних суден. 
Кафедра завжди мала сильний інженерний та лаборантський склад - надійних помічників викладачів в навчальному процесі і підготовці методичного забезпечення (М.С.Назаренко, Н.А.Радзієвська, С.В.Фільченкова, Ф.І.Мархель, І.А.Толкачов та ін.). 
За роки свого існування кафедра провела навчання з питань безпеки праці понад 30-ти тисяч випускників інституту, кафедрою перепідготовлено біля 5 тисяч спеціалістів з охорони праці в цивільній авіації, в тому числі і для країн зарубіжжя.
В 2000 році до складу кафедри ввійшли співробітники колишньої кафедри цивільної оборони університету на чолі з професором В.І.Применко і професорсько-викладацький склад зріс до 24 осіб, з яких переважна більшість мала вчені звання і ступені (чотири професори та дев’ять доцентів). Річне навчальне навантаження кафедри перевищило 20 тисяч годин.
У зв’язку зі значним розширенням обсягу робіт у 1980-90-ті роки на кафедру були запрошені талановиті педагоги і вчені: професор Г.М.Франчук, доценти А.О.Іванов, В.В.Матіборський, В.А.Іваненко, Г.А.Коваленко, а у 2000 році - професор О.І.Запорожець, доценти С.М.Федорик, І.В.Кононко, В.М.Ісаєнко, асистент О.Ю.Драч.
У середині 1990-х років кафедра стала випусковою, розпочавши підготовку інженерів за новою спеціальністю "Безпека життєдіяльності", а потім була відкрита ще одна нова спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища", набір студентів на яку досяг у 2000 році 130 осіб. Кафедру перейменовано в кафедру охорони праці та навколишнього середовища. На кафедрі працює вже 4 професори (доктори наук). Нові спеціальності завоювали популярність серед абітурієнтів університету. 
Високий науково-педагогічний потенціал кафедри, засвідчений дипломами багатьох конкурсів, виставок та конференцій, дозволяє успішно продовжувати роботу з підготовки висококваліфікованих спеціалістів і удосконаленню технологічних процесів на повітряному транспорті і в багатьох інших галузях виробництва. 
У 2001 році  на базі кафедри охорони праці та навколишнього середовища створено дві кафедри: екології та безпеки життєдіяльності. На кафедру екології передано навчальний процес за програмою підготовки "Екологія та охорона навколишнього середовища". А також нормативну дисципліну "Основи екології".
Навчальне навантаження кафедри безпеки життєдіяльності складається, головним чином, з викладання нормативних дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі" та "Цивільний захист" та консультації в розробці окремого розділу "Охорона праці" в дипломних проектах та роботах. Співробітники кафедри приймають активну участь в роботі Навчально-методичних комісій з охорони праці (професори О.С.Протоєрейський, Г.М.Франчук та О.І.Запорожець), цивільного захисту (професори В.І.Применко та О.І.Запорожець) та безпеки життєдіяльності (доцент В.М.Заплатинський) Навчально-методичної ради Міністерства освіти України. Після створення у 2007 р. об’єднаної Навчально-методичної комісії з цивільної безпеки професор О.І.Запорожець стає її головою, доцент кафедри Б.Д.Халмурадов - її секретарем, професор В.І.Применко - членом президії НМК. Членами НМК, а згодом, після реорганізації у 2011 році, членами президії стають доценти кафедри А.В.Русаловський та В.М.Заплатинський.
Кафедра є засновником всеукраїнської науково-методичної конференції "Безпека життєдіяльності людини - освіта, наука, практика" (БЖДЛ), у 2011 році відбулася ювілейна Х-та конференція БЖДЛ-2011. Однією з основних заслуг конференцій БЖДЛ є науково-методичне обґрунтування типових навчальних програм з дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони праці", “Охорона праці в галузі" та "Цивільний захист", які у 2010 році були затверджені Міністерством освіти і науки, Міністерством надзвичайних ситуацій та Держгірохоронпраці України. Сьогодні конференція БЖДЛ є міжнародною, в її роботі приймали участь фахівці з Російської Федерації, країн СНД, Польщі, Словаччини, Чехії, США та інших країн. Кафедра є колективним членом Європейської Асоціації з безпеки. Багато співробітників кафедри є членами Міжнародної академії безпеки життєдіяльності.