Кафедра Аерокосмічної геодезії

Наукова робота кафедри Аерокосмічної геодезії

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

  • новітні космічні технології вивчення земної поверхні;
  • самоорганізація геосистем;
  • глобальні циклічні явища в геосистемах, породжені взаємодією Землі з космічними тілами;
  • особливості динаміки самогравітуючих систем;
  • методи аналізу стохастичної геономічної інформації.

На кафедрі аерокосмічної геодезії функціонують такі наукові лабораторії:

  • Лабораторія геоінформаційних систем (керівники – д.ф.-м.н., проф. Железняк О.О., к.т.н., доц. Гладілін В.М.).
  • Лабораторія фотограмметрії (керівник – к.ф.-м.н., доц. Чубко Л.С.)

Створено спеціалізовану вчену раду  в Національному авіаційному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальностей 05.07.12 “Дистанційні аерокосмічні дослідження”, 01.03.01 “Астрометрія, небесна механіка”. Очолює спеціалізовану раду д.ф.-м.н., проф. Железняк О.О.
На кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 05.07.12 “Дистанційні аерокосмічні дослідження”.
Кафедрою аерокосмічної геодезії щорічно проводиться міжнародна наукова конференція “Астрономічна школа молодих вчених (Актуальні проблеми астрономії і космонавтики)”.
Кафедрою регулярно проводиться науково-технічний семінар з дистанційних аерокосмічних досліджень, проводиться секція “Дистанційні аерокосмічні дослідження” наукової конференції “Політ”, випускається фаховий науковий журнал “Вісник Астрономічної школи”.