Кафедра Аерокосмічної геодезії

Про кафедру Аерокосмічної геодезії

Підготовка фахівців з геоінформаційних систем і технологій розпочалась в НАУ в 2002 р., коли на факультеті аеропортів була створена кафедра космічних геоінформаційних систем, яку очолив доктор фізико-математичних наук, професор Железняк О.О. Використовуючи базу Інституту інформаційно-діагностичних систем НАУ, вона забезпечила викладання навчальних дисциплін геодезично-геоінформаційного циклу.

В зв’язку з реорганізацією факультету в 2003 р. кафедра була перейменована на кафедру геоінформаційних систем, а в 2005 р. відбулося об’єднання кафедри геоінформаційних систем та кафедри землевпорядкування і кадастру в одну кафедру під назвою кафедра геодезії та землевпорядних технологій. З метою посилення аерокосмічних досліджень в НАУ та їх використання для економічної та військової розвідки територій в 2007 р. була створена кафедра аерокосмічної геодезії, завідувачем якої став доктор фізико-математичних наук, професор Железняк О.О.

На даний час кафедра входить до складу Інституту екологічної безпеки. В останні роки кафедра суттєво оновила навчальні плани за рахунок впровадження нових дисциплін з метою більш чіткої структуризації геоінформаційних систем та їх використання в різних галузях науки і техніки. Для цього в навчальний процес введені дисципліни, які підвищують фундаментальну підготовку студентів в галузі розробки і впровадження геоінформаційних систем для управління територіями та ефективного використання наявних земельних ресурсів, оптимізації роботи транспорту і прийняття раціональних управлінських рішень.