Склад науково-методичної-редакційної ради Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки на 2016-2017 н.р.

Голова ради НМРР:
Матвєєва Олена Львівна – відповідальна з науково-методичної роботи, к.т.н., професор кафедри екології.

Заступник голови ради з редакційних питань, секретар ради:
Максимюк Марія Романівна – к.х.н., доцент кафедри хімії і хімічної технології.

Члени ради:
Барановський Михайло Миколайович – профессор кафедри біотехнології;
Бовсуновський Євген Олексійович – к.т.н., доцент кафедри екології;
Босак Юлія Сергіївна – асистент кафедри хімії і хімічної технології;
Васильченко Ольга Анатоліївна – к.м.н., доцент кафедри біотехнології;
Грушак Зоя Василівна – асистент кафедри хімії і хімічної технології;
Данкевич Анатолій Федорович – доцент кафедри землеустрою та кадастру;
Дудар Тамара Вікторівна – к.г.-м.н., доцент кафедри екології;
Капеліста Ірина Михайлівна – асистент кафедри землеустрою та кадастру;
Кічата Наталія Миколаївна - асистент кафедри безпеки життєдіяльності;
Кравчук Тетяна Володимирівна – асистент кафедри хімії і хімічної технології;
Ніколаєнко Олександр Євгенович – к.т.н., доцент кафедри аерокосмічної геодезії;
Новаковская Ірина Олексіївна – к.е.н., доцент кафедри землеустрою та кадастру;
Трофімов Ігор Леонідович – к.т.н., доцент кафедри екології;
Ударцева Тетяна Євгенівна – к.т.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності;
Ястремська Лариса Сергіївна –  к.с.- г.н., доцент кафедри біотехнології.