Інформація Абітурієнту


Науково-навчальний Інститут екологічної безпеки здійснює підготовку фахівців за напрямами:

101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

1. Українська мова та література 0,25
2. Біологія 0,35
3. Хімія або географія 0,25

Фото

193

Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

1.Українська мова та література 0,25
2. Математика   0,35
3. Географія або фізика  0,25

Геоінформаційні системи і технології

Фото

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

1.Українська мова та література 0,25
2. Математика  0,35
3. Хімія або біологія  0,25

Хімічні технології високомолекулярних сполук

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

Фото

162

Біотехнології та біоінженерія

Фармацевтична біотехнологія

1.Українська мова та література 0,25
2. Біологія  0,35
3. Хімія  або математика   0,25

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Фото

263

Цивільна безпека

Цивільний захист

1.Українська мова та література 0,25
2. Математика  0,35
3.Історія України або географія  0,25


Інститут має у своєму складі шість кафедр:

Чому студенти кафедри хімії і хімічної технології вибарали саме цю спеціальність?

Я не була впевнена , що хочу бути саме хіміком . А доля все вирішила за мене ! Надходила на бюджет на дві спеціальності , довго сумнівалася між хімією і прикладною математикою , і вирішила вступати на обидві спеціальності , хоч і в різні ВНЗи . У результаті пройшла на хіміка. І жодного разу не пошкодувала ! По-перше , НАУ - найкрасивіший університет в Україні , по-друге , наші викладачі - найкращі ( хоча мені іноді здається , що і найсуворіші !) , По-третє , у мене з'явилася мрія - працювати в енергетичній області з нафтопродуктами , і зараз я вибираю найбільш підходящі мені варіанти для стажування , адже про перспективи потрібно думати вже зараз.

У школі хімія давалась простіше ніж фізика і математика. І я зрозумів – це моє! Після вступу до НАУ та навчання на першому курсі, хімія сподобалася ще більше, тут і сучасна кафедра хімії, і науково-дослідні центри, і величезна бібліотека, профілакторій, знижки на авіаквитки (та лише для студентів). В цьому році у буду приймати участь у конференції «Політ. Сучасні проблеми науки» з доповіддю про паливно-мастильні матеріали. Я дуже задоволений своїм вибором.

У моїй школі хімію викладали слабувато, але вона завжди мені значно більше подобалася, у порівнянні з іншими науками. Відвідував підготовчі курси перед ЗНО, здав ЗНО і поступив одразу у декілька ВУЗів на хімфак. Але все ж обрав НАУ, оскільки, на мій погляд, в НАУ дуже потужна навчальна база з професорами та доцентами міжнародного рівня. Після школи, коли додаткову інформацію по хімії доводилось шукати самотужки тепер вважаю, що, якщо є вибір, то вчитися потрібно тільки у найкращих.

При виборі спеціальності, я був на роздоріжжі, і в цей момент мій батько сказав: «Спочатку отримай інженерну спеціальність, а всі інші ти потім зможеш отримати». І наразі я зрозумів, що батько був правий. Хімія вчить не лише хімії, а точності думок, зваженості рухів при виконанні дослідів, впорядкованості дій, величезної відповідальності. Позачергова проблема для людства сьогодні – це зменшення забруднення навколишнього середовища шляхом раціонального та правильного використання ресурсів. Свою стежку я обрав саме в цьому напрямку, а інша спеціальність мені поки що не потрібна.

НАУ. Тут навчалася моя подруга і була дуже задоволена, і викладачами, і проведенням дозвілля. Тому я прийшла на «день відкритих дверей» і залишилася ще на довгих 5 років, які пробігли так непомітно! Команда КВК в НАУ – найкраща! Підготовка до Студвесни, виступи з командою КВК, знайомства з цікавими людьми, і хімія. Мої друзі кажуть - неможливо, щоб у людині співіснували творчість і хімія, та навчання для мене завжди давалось легко. Це були найкращі п’ять років в моєму житті, трошки сумно, що вони скінчились.

Коли я навчалась в школі, то дуже полюбила хімію. Для мене були цікаві різні хімічні реакції, взаємодія сполук та речовин. Тому, я захотіла вивчити хімію поглиблено. Вважаю, що високомолекулярні сполуки – це «мій коник». J І, поганий той солдат, що не мріє стати генералом, тому я мрію, що мої досліди принесуть результати (а, можливо, і Нобелівську Премію)!

Серед всіх спеціальностей була і хімія і хімічна технологія. Коли прийшов час дзвінків з приймальний комісій до абітурієнтів, подзвонили й до мене. Це були представники приймальної комісії НАУ, які подзвонили, що я поступив. В мене було 3 дні на прийняття рішення, з яких два дні я обдумував, зважував, вагавсь і все ж обрав НАУ. Я зважив всі можливі «за» і «проти», обдумав всі перспективі, що мені відкриються, і зараз розумію, що не помилився. Навчальний процес мені дається легко, хоча чимало часу проводжу у бібліотеці та готуюсь до курсових робіт та занять. Думаю, що стану гарним спеціалістом, та час покаже.

В шкільні роки у мене були схильності до хімічних наук, і тому я вирішив обрати цю спеціальність, а ще більше, я хотів навчатись у Національному авіаційному університеті, оскільки,  мій батько і мати навчались в НАУ, та розповідали завжди лише хороше. Батько конструктор на заводі ім.Антонова, хотів, щоб я теж йшов вчитися в цьому напрямку, та я обрав хімію. Насамперед я розумію, що в НАУ нас вчать не просто хімії, а вчать вчитися, тому багато випускників – успішні та відомі люди.


Кафедри Інституту забезпечують високоякісну підготовку спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у галузі екології, біотехнології, хімічної технології та інженерії, геодезії та землеустрою, для транспортної галузі, різних сфер виробництва, органів державного управління, для авіакомпаній, науково-дослідних структур, освітніх закладів, громадських організацій.
За період навчання, одночасно з основною, можна здобути і другу вищу освіту за іншою спеціальністю.

В Інституті здійснюється також підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру.

У зв’язку з необхідністю вирішення екологічних проблем, пов’язаних з охороною і захистом довкілля, особливої актуальності в сучасних умовах набула підготовка фахівців-екологів, яка здійснюється за напрямом „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.
Випусковою за даним напрямом є кафедра екології, яка має значні досягнення у формуванні сучасного екологічного світогляду фахівців інженерних спеціальностей університету. Навчання проводиться українською та англійською мовами. На кафедрі діє сучасний комп’ютерний клас, де студенти підвищують свій рівень володіння комп’ютерними технологіями та англійською мовою для подальшої участі у міжнародних екологічних програмах.
Фахівці-екологи користуються попитом на ринку праці і працюють екологічними експертами, аудиторами з питань екології і раціонального природокористування в державних, приватних та громадських організаціях і установах, інспекторами з питань охорони атмосферного повітря, вод і земель; на постах екологічного контролю на кордонах України та в митних службах, структурах Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, вищих навчальних закладах тощо.
Навчальна та наукова діяльність студентів здійснюється в лабораторіях кафедри екології та її філіях в науково-дослідних інститутах Національної академії наук України, лабораторіях інших кафедр НАУ.

Кафедра екології запрошує на навчання за напрямом 6.051301 «Хімічна технологія» на перспективну спеціальність «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів».
Зараз як ніколи гостро постало питання про те, яким буде майбутнє планети в енергетичному плані. Що чекає людство – енергетичний голод або енергетичний достаток? На основі аналізу «енергетичної картини» сучасного світу виявлено, що основним способом вирішення цих проблем є реалізація концепцій енергозбереження та енергозаміщення. Для забезпечення країни паливно-енергетичними ресурсами важливого значення набуває виробництво та споживання альтернативних видів рідкого та газоподібного палива на основі залучення нетрадиційних і відновлювальних джерел та інших видів енергетичної сировини.

У вирішенні екологічних та медико-біологічних проблем величезного значення набуває біотехнологія - наука майбутнього.
Випусковою за даним напрямом є кафедра біотехнології, яка здійснює підготовку фахівців, здатних вирішувати проблеми розробки і реалізації біологічних технологій і технологічного обладнання, моделювання і оптимізації схем біотехнологічних виробництв, розробки і застосування селекції і методів генної інженерії для виробництва біологічно-активних речовин і ліків, запровадження біотехнологічних процесів для отримання альтернативних джерел енергії, забезпечення екологічної і техногенної безпеки тощо.
Навчання проводиться українською та англійською мовами.
Фахівці - біотехнологи працюють на підприємствах мікробіологічної, медичної, харчової і переробної галузей господарства, в державних органах, лабораторіях, науково-дослідних закладах контролю якості і сертифікації продукції, в науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах.

Однією з найважливіших проблем є докорінна перебудова управління земельними ресурсами й організація раціонального їх використання, землевпорядкування і ведення державного земельного кадастру, який  включає в себе збір, обробку, систематизацію і аналіз земельно - кадастрової інформації, її зберігання, розробку рекомендацій про зміни правового стану земель, надання необхідної інформації власникам та користувачам.
Підготовку фахівців здійснюють дві випускові кафедри: кафедра землевпорядних технологій; кафедра аерокосмічної геодезії.
Після закінчення університету випускники за напрямом підготовки геодезія, картографія та землеустрій є бажаними співробітниками різних державних науково-дослідних інститутів, Державного комітету України із земельних ресурсів та їх місцевих осередків.

За сучасної конкуренції на ринку праці напрям „Хімічна технологія” набуває особливої актуальності.
Студенти отримують фахові знання у галузях: підготовки до переробки нафти, газу і газових конденсатів; виробництва технічного вуглецю, мастильних матеріалів; спеціальних нафтопродуктів, використання палив, мастильних матеріалів та спеціальних нафтопродуктів; сервісного забезпечення нафтопродуктами; нафтохімії.
Сучасний етап розвитку техніки також тісно пов’язаний з широким використанням полімерних матеріалів, різноманітних за складом, структурою та функціональним призначенням. Спектр застосування полімерів дуже великий та охоплює практично всі галузі виробництва і застосовується, зокрема, в авіакосмічній, медичній, транспортних галузях та побуті.
Випускники напряму підготовки „Хімічна технологія” працюють на підприємствах, що спеціалізуються на випуску високомолекулярних сполук різного функціонального призначення; лакофарбових матеріалів загально технічного і спеціального призначення; матеріалів специфічної дії (барвників, індикаторів, інгібіторів, поверхнево-активних речовин, стабілізаторів); неорганічних полімерних матеріалів полімеризаційного і поліконденсаційного типів, з різним функціональним призначенням.

За напрямами „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” і „Біотехнологія” проводиться набір студентів у групи з вивченням усіх навчальних дисциплін  англійською мовою. До проведення занять у цих групах залучені висококваліфіковані англомовні викладачі. По закінченні навчання студенти англомовних груп отримують відповідні сертифікати.

Англомовне навчання дає можливість:
Володіти спеціалізованою термінологією англійською мовою і мати більшу можливість отримати престижну роботу, оскільки попит на фахівців, що володіють технічною англійською  мовою, зростає;
Стажуватись і отримувати ступені магістра і PhD в навчальних закладах різних країн світу;
Працевлаштовуватись в міжнародних компаніях відповідного профілю тощо.

Студенти Інституту проходять цікаві практики на різноманітних об’єктах виробництва та об’єктах природно-заповідного фонду України.

Адреса Інституту екологічної безпеки:
03058 Київ, пр. Комарова, 1, корп. 5-202
Тел. +38 (044) 406 74 88; 406 78 90
www.ies.nau.edu.ua, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приймальна комісія:
03058 Київ, пр.Комарова, 1, корп. 8
Тел. +38 (044) 497 41 05
www.nau.edu.ua, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Основні положення правил прийому до університету.
Перелік сертифікатів 2017 року для вступу на спеціальності інституту.

Навчально-науковий інститут неперервної освіти

Офіційний сайт ІНО
На 8-ми місячні  курси з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади та до зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних дисциплін: українська мова та література, історія України, всесвітня історія, світова література, математика, біологія, англійська мова, рисунок та композиція, фізика, хімія, географія, основи журналістики.
Форма навчання: вечірня, щосуботня, заочна (у дні шкільних канікул) та денна (на базі середньої загальної освіти).
Детальніша інформація

Слухачам, які закінчили підготовчі курси Інституту доуніверситетської підготовки і вступатимуть до Національного авіаційного університету на природничо - математичні та інженерно - технічні напрями підготовки у 2017 році, до загального рейтингу додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.