Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада К 26.062.13

На кафедрі аерокосмічної геодезії діє спеціалізована вчена рада К 26.062.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальностей 01.03.01 - астрометрія і небесна механіка; 05.07.12 - дистанційні аерокосмічні дослідження.

Голова спеціалізованої вченої ради
Желез­няк Олег Олександрович, д.ф.-м.н., професор,
Завідувач кафедри аерокосмічної геодезії Національного авіаційного університету
Спеціальність в раді - 01.03.01.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради
Шмаров Валерій Миколайович, д.т.н., професор,
директор Аерокосмічної інституту Національного авіаційного університету
Спеціальність в раді - 05.07.12.

Секретар спеціалізованої вченої ради
Чубко Лариса Сергіївна, к.ф.-м.н.,
доцент кафедри аерокосмічної геодезії Національного авіаційного університету
Спеціальність в раді - 05.07.12.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради
Азнакаєв Емір Ганеєвич, д.ф.-м.н., професор
професор кафед­ри радіоелектроніки Національного авіаційного університету
Спеціальність в раді - 01.03.01.
Бурачек Всеволод Германович, д.т.н., професор,
професор кафедри геодезії та геоінформатики Чернігівського державного інституту економіки і управління
Спеціальність в раді - 05.07.12.
Грехов Андрій Миколайович, д.ф.-м.н., 
професор кафедри аеронавігаційних систем Національного авіаційного університету
Спеціальність в раді - 05.07.12.
Денисюк Володимир Петрович, д.ф.-м.н., професор,
завідувач кафедри вищої та обчислювальної математики Національного авіаційного університету
Спеціальність в раді - 05.07.12.
Захожай Володимир Анатолійович, д.ф.-м.н., професор,
професор кафедри астрономії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Спеціальність в раді - 01.03.01.
Кисельов Микола Миколайович, д.ф.-м.н., професор, 
професор кафедри аерокосмічної геодезії Національного авіаційного університету
Спеціальність в раді - 05.07.12.
Кислюк Віталій Степанович, д.ф.-м.н., професор,
професор кафедри аерокосмічної геодезії Національного авіаційного університету
Спеціальність в раді - 01.03.01.
Мостовий Сергій Васильович, д.ф.-м.н., професор, 
професор кафедри комп'ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету
Спеціальність в раді - 05.07.12.
Парновський Сергій Людомирович, д.ф.-м.н., професор,
професор кафедри прикладної фізики Національного авіаційного університету
Спеціальність в раді - 01.03.01.
Пінігін Геннадій Іванович, д.ф-м.н., професор,
директор Миколаївської астрономічної обсерваторії
Спеціальність в раді - 01.03.01.
Станкевич Сергій Арсенійович, д.т.н., професор,
головний науковий співробітник Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук України
Спеціальність в раді - 05.07.12.
Терещенко Андрій Олександрович, к.ф.-м.н.,
доцент кафедри аерокосмічної геодезії Національного авіаційного університету
Спеціальність в раді - 01.03.01

Контактна інформація:
03058 м. Київ, проспект Космонавта Комарова 1, корпус 3, ауд. 524
тел. (044) 406-79-95
моб. тел. секретаря спец. ради Чубко Л.С. (066) 756-98-66
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Протягом 2013 року у спеціалізованій вченій раді К 26.062.13 при Національному авіаційному університеті були захищені наступні дисертації за спеціальністю 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження:

    1. Асанов Марлен Мустафайович «Дистанційне визначення стоксових параметрів випромінювання з поляриметром на прозорих феримагнітних кристалах»;
    2. Козирєв Євген Сергійович «Застосування комбінованого методу спостережень для формування каталогу положень низькоорбітальних космічних об’єктів»;
    3. Сухов Петро Петрович «Особливості фотометрії вибраних геостаціонарних супутників на малих фазових кутах».
    4. Пилипенко Сергій Григорович «Використання супутникових спостережень для визначення фізичних властивостей земної атмосфери над ураганами».