Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 26.062.09

В Навчально-науковому інституті Екологічної безпеки діє спеціалізована вчена рада Д 26.062.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук за спеціальностями 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки) та 05.17.07 – хімічна технологія палива та пально-мастильних матеріалів (технічні науки).
Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.062.09:

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.062.09
Запорожець Олександр Іванович – доктор технічних наук (05.22.14), професор кафедри безпеки життєдіяльності, спеціальність в раді – 21.06.01
Заступник голови спеціалізованої вченої ради
Бойченко Сергій Валерійович  – доктор технічних наук (05.17.07), професор кафедри хімії і хімічної технології, спеціальність в раді – 05.17.07
Секретар спеціалізованої вченої ради
Матвєєва Ірина Валеріївна – кандидат технічних наук (21.06.01), доцент кафедри екології, спеціальність в раді – 21.06.01
Персональний склад спеціалізованої вченої ради:
Азаров Сергій Іванович – доктор технічних наук (21.06.01), старший науковий співробітник, спеціальність в раді – 21.06.01
Аксьонов Олександр Федотович – доктор технічних наук (05.22.14), професор, спеціальність в раді – 05.17.07
Білокопитов Юрій Васильович – доктор хімічних наук (02.00.15), професор кафедри хімії і хімічної технології, спеціальність в раді – 05.17.07
Глива Валентин Анатолійович– доктор технічних наук (05.26.01), професор кафедри безпеки життєдіяльності, спеціальність в раді – 21.06.01
Гринишин Олег Богданович – доктор технічних наук (05.17.07), доцент кафедри хімічної технології переробки нафти і газу, спеціальність в раді – 05.17.07
Іщук Юрій Лукич – доктор технічних наук (05.17.07), професор, спеціальність в раді – 05.17.07
Ледовських Володимир Михайлович – доктор хімічних наук (05.17.14), професор, спеціальність в раді – 05.17.07
Мнацаканов Рудольф Георгійович – доктор технічних наук (05.02.04), професор кафедри організації авіаційних робіт і послуг, спеціальність в раді – 05.17.07
Мовчан Ярослав Іванович – доктор біологічних наук, (03.00.16), старший науковий співробітник, спеціальність в раді – 21.06.01
Применко Валентин Іванович – доктор технічних наук (05.17.11), професор кафедри хімії і паливо-мастильних матеріалів, спеціальність в раді – 21.06.01
Радовенчик Вячеслав Михайлович – доктор технічних наук (21.06.01), професор кафедри екології та технології рослинних полімерів, спеціальність в раді – 21.06.01
Токарев Вадим Іванович – доктор технічних наук (05.22.14), професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища, спеціальність в раді – 21.06.01
Филипчук Віктор Леонідович – доктор технічних наук (21.06.01), професор кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності, спеціальність в раді – 21.06.01 

Контактна інформація:
03058 м. Київ, проспект Космонавта Комарова 1,  корпус 3, ауд. 416; корпус 5, ауд. 202
тел. (044) 406-74-88; 406-79-34

Захист дисертації

Захист дисертації Велігорської Юлії Володимирівни на тему «Синтез і властивості високотемпературних олеомастил» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів.
Переглянути автореферат
Переглянути дисертацію
Переглянути відгук Курбатова М.В.
Переглянути відгук Гринишин О.Б.

Захист дисертації Шевченко Юлії Сергіївни на тему «Розробка моделей оцінки та підвищення ефективності зниження шуму транспортних потоків» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. 
Переглянути автореферат
Переглянути дисертацію
Переглянути відгук Цюман М.П.
Переглянути відгук Чумаченко С.М.

Захист дисертації Третьякова Олега Вальтеровича на тему «Підвищення екологічної безпеки об’єктів енерго- та водопостачання шляхом управління процесом гомогенної кристалізації» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. 
Переглянути автореферат
Переглянути дисертацію
Переглянути відгук Филипчука В.Л.
Переглянути відгук Адаменко М.І.
Переглянути відгук Коробочка О.М.
Переглянути результати зажисту дисертацій

Захист дисертації Матвєєвої Ірини Валеріївни на тему «Наукові основи оцінювання надійності екологічних систем в умовах дії радіаційних чинників» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.
Переглянути автореферат
Переглянути дисертацію
Переглянути відгук Азарова С.І.
Переглянути відгук Лапшина Ю.С.
Переглянути відгук Чумаченко С.М.

Захист дисертації Яковлєвої Анни Валеріївни на тему «Фізико-хімічні властивості палив для повітряно-реактивних двигунів, модифікованих компонентами рослинного походження» на здобуття наукового кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07– хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів.
Переглянути автореферат
Переглянути дисертацію
Переглянути відгук Гринишин О.Б.
Переглянути відгук Шевченко О.Б.

Захист дисертації Шаравари Віталія Вікторовича на тему «Діяльність ракетних військ: аспект оцінки впливу на навколишнє середовище (дослідження критеріїв екобезпеки)» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.
Переглянути автореферат
Переглянути дисертацію
Переглянути відгук Азаров С.І.
Переглянути відгук Чумаченко С.М.

Захист дисертації Вдовенка Сергія Вікторовича на тему «Розроблення комплексу ресурсоощадних заходів раціонального використання вуглеводнів на нафтопереробних заводах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07– хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів.
Переглянути автореферат
Переглянути дисертацію
Переглянути відгук Гордієнко О.А.
Переглянути відгук Гринишин О.Б.

Захист дисертації Спаської Олени Анатоліївни на тему «Поверхнево-активні системи для мінімізації випаровування вуглеводневих рідин» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів.
Переглянути автореферат
Переглянути дисертацію
Переглянути відгук Шкарапута Л.М.
Переглянути відгук Топільницький П.І.
Переглянути відгук Попов Є.В.

Захист дисертації Поповича Василя Васильовича на тему«Еколого-техногенна небезпека сміттєзвалищ та наукові основи фітомеліоративних заходів їх виведення з експлуатації» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю  21.06.01 – екологічна безпека. Переглянути автореферат
Переглянути дисертацію
Переглянути відгук Мальованого М.С.
Переглянути відгук Шмандій В.М.
Переглянути відгук Мовчан Я.І.