Напрями підготовки магістрів

Галузь знань

Код та спеціальність 
програми підготовки

Номери груп

0401 
«Природничі науки»

7/8.04010601
«Екологія та охорона навколишнього середовища»

Спеціаліст 
Магістр

0513 
«Хімічна технологія та інженерія»

7/8.05130105
«Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»

Спеціаліст 
Магістр

0513 
«Хімічна технологія та інженерія»

7/8.05130108
«Хімічні технології високомолекулярних сполук»

Спеціаліст 
Магістр

0514 
«Біотехнологія»

7/8.05140103 
«Фармацевтична біотехнологія»

Спеціаліст 
Магістр

0514 
«Біотехнологія»

7/8.05140105
«Екологічна біотехнологія та  біоенергетика»

Спеціаліст 
Магістр

0801 
«Геодезія та землеустрій»

7/8.08010103
«Землеустрій та кадастр»

Спеціаліст 
Магістр

0801 
«Геодезія та землеустрій»

7/8.08010105
«Геоінформаційні системи і технології»

Спеціаліст 
Магістр