Науково-методично-редакційна рада

Голова НМРР:

МАТВЄЄВА Олена Львівна – відповідальна з науково-методичної роботи ННІЕБ, к.т.н., професор кафедри екології;

Заступник голови НМРР з редакційних питань, секретар ради

ТРОФІМОВ Ігор Леонідович – к.т.н., доцент кафедри екології;

Члени ради:

ВАСИЛЬЧЕНКО Ольга Анатоліївна – к.м.н., доцент кафедри біотехнології;

ГРУШАК Зоя Василівна – асистент кафедри хімії і хімічної технології;

ДУДАР Тамара Вікторівна – к.г.-м.н., доцент кафедри екології;

КІЧАТА Наталія Миколаївна – асистент кафедри безпеки життєдіяльності;

КРАВЧУК Тетяна Володимирівна – асистент кафедри хімії і хімічної технології;

НІКОЛАЄНКО Олександр Євгенович – к.т.н., доцент кафедри аерокосмічної геодезії;

УДАРЦЕВА Тетяна Євгенівна – к.т.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності;

ЯСТРЕМСЬКА Лариса Сергіївна – к.с.-г.н., доцент кафедри біотехнології;

ЯСАКОВА Тетяна Юріївна – асистент кафедри хімії і хімічної технології;

БОВСУНОВСЬКИЙ Євген Олексійович – к.т.н., доцент кафедри екології;

КАПЕЛІСТА Ірина Михайлівна – асистент кафедри землеустрою та кадастру.