Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради

  • Hits: 240

В Навчально-науковому інституті Екологічної безпеки діє спеціалізована вчена рада Д 26.062.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук за спеціальностями 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки) та 05.17.07 – хімічна технологія палива та пально-мастильних матеріалів (технічні науки).

На кафедрі аерокосмічної геодезії діє спеціалізована вчена рада К 26.062.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальностей 01.03.01 - астрометрія і небесна механіка; 05.07.12 - дистанційні аерокосмічні дослідження.